Afvist til operation?

Operation er den eneste kendte behandling, som fuldstændigt kan kurere bugspytkirtelkræft. Desværre afvises mange til operation enten fordi sygdommen er for fremskreden eller fordi deres generelle helbredstilstand er for svag til at gennemføre en operation. Selvom du er blevet afvist til operation, er der stadigvæk muligheder.

Kemoterapi kan slå kræften tilbage til et stadie, hvor operation alligevel er mulig.
  • Hvis hospitalet stiller dig i udsigt, at du kan blive kandidat til operation, såfremt kemoterapien er effektiv, skal du så vidt muligt få dem til at angive det i din journal, sammen med en angivelse af hvilke kriterier der skal være opfyldt, før de vil genoverveje det.
Du kan få en ny vurdering (second opinion) på et andet dansk hospital.
  • Der kan være stor forskel på hvordan lægerne vurderer din sag på de forskellige hospitaler.
Du kan kontakte “Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling” på Herlev hospital.
  • Enheden tilbyder blandt andet behandlinger med nye lægemidler, hvor virkningen er veldokumenteret – men hvor behandlingen endnu ikke formelt er godkendt af myndighederne.
  • læs mere…
Du kan søge sundhedsstyrelsens udvalg for eksperimentel behandling om at deltage i forsøgsbehandling enten i Danmark eller i udlandet.
  • Sundhedsstyrelsen har et overblik over, hvilke eksperimentelle behandlinger der findes i Danmark og i udlandet. De har mulighed for at indstille både til kirurgisk og medicinsk behandling i udlandet.
Du kan få en privat vurdering fra Heidelberg Universitetshospital.
  • Heidelberg Universitetshospital er et af de førende centre i Europa til behandling af Bugspytkirtelkræft.
  • Du kan få en vurdering fra dem ved at sende dem din sygdomshistorik samt CT/PET-CT scanninger.
  • Vær opmærksom på at du selv skal betale, hvis du kontakter et udenlandsk hospital uden din læges godkendelse.
  • Læs mere…

Kontakt os

pancreaspatient@gmail.com